Бизнес пазар

На пазара от ден на ден става все по-пренаситено от продукти и услуги. Конкуренцията се увеличава, а клиентите намаляват или поне са с ограничени покупателни възможности. Тази ситуация е известна на всички, но вместо да само да се притесняваме как ще оцелеем на пазара е по-разумно да направим нещо различно. Как да стане това? Като привлечем и задържим максимален брой клиенти. Тази цел преследват всички, като най-често рекламират ниски цени, раздават подаръци и т.н. Предлагам ви една по-различна стратегия!

Факт е, че клиентите стават все по-предпазливи в покупките си, обикалят, обмислят и много по-трудно вземат решения за покупка в сравнение с годините на икономически подем. Преди да извади портфейла си и да купи, съзнателно или не клиентът се пита „Защо ми трябва този продукт/услуга? Мога ли да мина и без него?”

На пръв поглед лесен въпрос с очевиден отговор. Но в практиката си получавам интересни отговори, включително и повдигане на рамене в знак на недоумение. Задавайки въпросът – кои са вашите клиенти, човекът пред мен обикновено отговаря изхождайки от позицията, че всеки би могъл да бъде клиент. Разбира се има разграничение в зависимост от предлагания продукт или услуга. Но няма ясно определен профил на клиента, който да послужи за основа на изграждането на една печеливша маркетингова стратегия. А на базата на профила на вашият клиент ще можете да определите как и къде да представяте вашите продукти по начин привличащ вниманието. Например, ако определите, че вашите клиенти са в интернет е необходимо да изградите подходящата интернет стратегия, като използвате различните инструменти на средата – интернет сайтове, блогове, социални мрежи.

Най-успешните фирми насочват своето внимание към ограничен кръг потребители.

 

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/506_attach_3942_normal.jpg

 

Източник: Бг бизнес